OLUKLAR ÇİFT | 23.04 MiB

OLUKLAR ÇİFT
Title:OLUKLAR ÇİFT.pdf
Author:
Size:23.04 MiB
Category:Performing Arts, Books, Young Adult, Arts & Entertainment
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Date release:
Bu kitap halkın kendisine verdiği yönetme yetkisini suistimal ederek, yaptığı tasarruflar hakkında hukuk önünde hesap vermek istemeyen bir kişi ve oligarşik çevresinin ağızlarından çıkan bir çift sözle, bir gecede terör örgütü ilan edilen ve Anadolu topraklarının çok defa şahit olduğu kişi ve gruplar misali, kitlesel sosyal kırıma maruz kalan cemaat mensuplarının her birine tek tek ithaf edilmiştir. Kitabın satışından doğacak gelir de “Time to Help” kurumu vasıtasıyla onlara verilecektir.

“İnsanlar ikiye ayrılır: ya yok edilecek düşmanlar ya da adam edilecek insanlar.”
  • E-Books [Kindle/ePub/PDF]